Hongos. Pseudohongos o stramenopiles heterótrofos. Clasificación

Zoósporas Talo Pared celular Ciclo vital Clase
Zoósporas biflageladas, heterocontas (pleurocontas o acrocontas). Talo micelio cenocítico. Pared celular generalmente de celulosa Ciclo vital haplobióntico-diploide.
Meiosis gamentangial.
Peronosporomycetes (Oomycetes)
Zoósporas uniflageladas (acrocontas). Talo generalmente globoso
sistema rizoidal similar a hifas (hypho-).
Pared celular generalmente de quitina Reproducción sexual no claramente descubierta. Hyphochytridiomycetes
Zoósporas biflageladas, heterocontas (pleurocontas). Talo unicelular. Pared celular ausente Meiosis descubierta sólo en algunos casos. Labyrinthulomycetes