Fragmentación: multiplicación asexuada o vegetativa en pluricelulares.


1. Bipartición, 2. Fragmentación.